دانشگاه آزاد اسلامی

کد دانشجو

نمره نهایی

940293438

15

940062265

11.75

920572166

غ

940064490

13

930463479

11.75

940048931

12

930523911

13.5

940183570

12

930619137

15.5

940266663

16.5

930329145

11.75

940191735

14.5

930616731

12

940246582

12

920600517

12

940312833

12.5

940088693

11.75

940293066

12

930462311

11.75

در صورت نیاز به ارسال پیشنهاد یا انتقاد منحصراً از طریق آدرس پست الکترونیکی ذیل اقدام نمایید و لطفاً از تماس تلفنی بپرهیزید.

aboozar.mirzakhani@gmail.com

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 1  توسط mirzakhani | 
دانشجویان گرامی، آخرین مهلت تحویل پروژه های زلزله و بهسازی روز 14 و 15 بهمن خواهد بود.

برای پروژه بهسازی حضور یک نفر از هر گروه کفایت می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 12  توسط mirzakhani | 

کد دانشجو

نمره کتبی از 10.5 نمره

نمره نهایی

930488396

8.75

18

930516579

7.25

15

930624842

9

18

930337037

5.75

12

930294908

7

16

930393829

7.5

17

930487077

4.5

12

930390146

غ

غ

930271119

7.25

17

930303494

7.75

14

940183570

5.5

15

930294921

6

12

930345813

6.25

16

930398063

10

20

930479326

8.5

18

930464666

4.25

14

930329145

4

12

930367339

8

14

920598314

7.25

13

911097863

5.5

13

940191735

7.75

17

940190008

8.75

18

930282730

6.25

15

930417877

7.75

17

911062035

7.5

15

920630870

6.75

16

920600517

6.75

20

930309770

8.25

18

930533136

6.75

11.75

930445226

6.25

15

دانشجویان ردیف هایی که قرمز رنگ هستند پروژه کلاسی را تحویل نداده یا ارسال نکرده اند.

در صورت نیاز به ارسال پیشنهاد یا انتقاد منحصراً از طریق آدرس پست الکترونیکی ذیل اقدام نمایید و از تماس تلفنی بپرهیزید.

aboozar.mirzakhani@gmail.com

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 11  توسط mirzakhani | 

کد دانشجو

نمره کتبی از 13 نمره

نمره نهایی

940293438

9.75

18

940062265

7.5

14

930624842

6

15

940064490

8.25

17

930337037

7.5

14

940048931

9.25

17

920609684

8.75

16

940005008

غ

غ

920109053

غ

غ

940099536

9

11.75

930619137

12

20

940024560

8.5

15

920595957

6

16

930461291

9

16

920572203

6.75

15

930479326

11

20

930621966

13

15

930464666

8.25

16

940223335

4.5

12

940266663

8

18

940223182

6

15

930367339

6.25

15

920600628

10.25

20

920124401

8.25

14

920598314

10

17

910895737

غ

غ

940108033

9

11.75

930616761

9

18

940312833

12.75

20

930326662

8.25

18

930344502

7.5

11.75

930617361

9.5

20

940188955

غ

غ

940307044

9.25

16

دانشجویان ردیف هایی که قرمز رنگ هستند پروژه کلاسی را تحویل نداده یا ارسال نکرده اند.

در صورت نیاز به ارسال پیشنهاد یا انتقاد منحصراً از طریق آدرس پست الکترونیکی ذیل اقدام نمایید و از تماس تلفنی بپرهیزید.

aboozar.mirzakhani@gmail.com

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 13  توسط mirzakhani | 

کد دانشجو

نمره نهایی

8462101

13

911199231

6

880290460

12

901199130

13

920699500

16

922522455

17

8662050

10

8561155

3

870654513

غ

900920053

10

890286577

3

890286583

16

890286623

11

890286632

غ

922545076

10

890286638

12

870322250

4

911707135

10

890286653

7

890286654

9

890286709

14

880290757

11

870322369

غ

در صورت نیاز به ارسال پیشنهاد یا انتقاد منحصراً از طریق آدرس پست الکترونیکی ذیل اقدام نمایید و از تماس تلفنی بپرهیزید.

aboozar.mirzakhani@gmail.com

دانشجویان ردیف هایی که قرمز رنگ هستند پروژه کلاسی را تحویل نداده یا ارسال نکرده اند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 8  توسط mirzakhani | 

کد دانشجو

نمره نهایی

900272397

14

922505541

12

911143662

10.25

890286477

13

910069489

13.5

911730571

17.5

910798857

17

890286507

14

900271799

15

910343112

20

910194467

غ

890286555

10

900555902

6.75

900214280

11.5

910330555

12.5

910001664

غ

890286621

15

900373985

11.5

900271803

10

900271972

11

890286651

9.25

900271507

غ

890286674

11.5

920227526

18

900272402

20

900356283

10

890286707

11.5

900458519

10

890286720

15

900526374

15

900218062

13

910302291

18

900272453

8.75

910193613

17

890286744

10

در صورت نیاز به ارسال پیشنهاد یا انتقاد منحصراً از طریق آدرس پست الکترونیکی ذیل اقدام نمایید و از تماس تلفنی بپرهیزید.

aboozar.mirzakhani@gmail.com

دانشجویان ردیف هایی که قرمز رنگ هستند پروژه کلاسی را تحویل نداده یا ارسال نکرده اند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 7  توسط mirzakhani | 
فایل های بازبینی شده در کلاس اصول مدیریت ساخت از این قسمت قابل دانلود کردن است. البته سعی می شود در ویرایش های بعدی فایلها تصحیح و تکمیل شود:

http://trainbit.com/files/6777447884/project_management.pdf

بارگذاری نسخه آخر در دی ماه.

کتاب مدیریت طرح های عمرانی:

http://trainbit.com/files/5000947884/1modiryate_tarh_haye_omrani.pdf

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ساعت 7  توسط mirzakhani | 
فایل های مورد نظر کلاس دینامیک سازه ها از این قسمت قابل دانلود کردن است:

http://trainbit.com/files/0841551884/AmuzeshMatlabwww.omideiran.net_www.irebooks.com.pdf

برنامه های نوشته شده در کلاس:

http://trainbit.com/files/1749687884/Dynamic1.m

http://trainbit.com/files/5180947884/Dynamic2.m

http://trainbit.com/files/0180947884/Dynamic3.m

http://trainbit.com/files/0347087884/Dynamic4.m

http://trainbit.com/files/9147087884/Dynamic5.m

http://trainbit.com/files/7111347884/Dynamic6.m

کلاس آموزش مقدماتی متلب:

http://maktabkhooneh.org/course?course=Matlab856

جزوات کلاسی:

http://trainbit.com/files/7460947884/SD1.pdf

http://trainbit.com/files/1630131884/SD2.pdf

http://trainbit.com/files/6930131884/SD3.pdf

http://trainbit.com/files/8930131884/SD4.pdf

http://trainbit.com/files/2630131884/SD5.pdf

http://trainbit.com/files/5751087884/SD6-new.pdf

http://trainbit.com/files/0630131884/SD7.pdf

http://trainbit.com/files/5630131884/SD8.pdf

نمونه سوالات پایان ترم:

http://trainbit.com/files/3220647884/Scan10002.bmp

http://trainbit.com/files/1220647884/Scan10003.bmp

http://trainbit.com/files/0220647884/Scan10004.bmp

http://trainbit.com/files/8012187884/E2.pdf

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 1  توسط mirzakhani | 
فایل های بازبینی شده در کلاس بهسازی لرزه ای سازه ها از این قسمت قابل دانلود کردن است. البته سعی می شود در ویرایش های بعدی فایلها تصحیح و تکمیل شود:

http://trainbit.com/files/6937447884/Behsazi.pdf

بارگذاری نسخه آخر در دی ماه. 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 0  توسط mirzakhani | 

فایل های بازبینی شده در کلاس لرزه شناسی و مهندسی زلزله و ارتعاشات تصادفی از این قسمت قابل دانلود کردن است. البته سعی میشود در ویرایش های بعدی فایلها تصحیح و تکمیل شود:

http://trainbit.com/files/6790947884/Earthquake.pdf

بارگذاری نسخه آخر در دی ماه.

نمونه سوال امتحان پایان ترم گذشته:

http://trainbit.com/files/8340947884/زلزله.pdf

نمونه رکورد های چند شتابنگاشت

http://trainbit.com/files/6140947884/Shetabnegashtha.rar

بعضی از یادداشتهای کلاسی در دانشگاه آزاد

http://trainbit.com/files/7661147884/e1.jnt

بعضی از یادداشتهای کلاسی در دانشگاه غیر انتفاعی

http://trainbit.com/files/4661147884/E2.jnt

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 13  توسط mirzakhani |